top of page

skog

Till gården hör 600 ha produktiv

skogsmark med fördelning

50/50 löv – barr.

Stor del av lövskogen består av ek

av mycket hög kvalité. Eken finns

i alla åldrar och sköts som

produktionsskog.

 

Målet är att gynna den naturligt

föryngrade eken och förädla

denna råvara (se sågverk) att

avkastningen är minst likvärdig

med barrskogen.

 

Jordbruket drivs i egen regi

av Johannes Barnekow.

Johannes Barnekow

johannes@sinclairsholm.se

Tel. 0451-390 832 

& Jord

Åkerarealen är bestående av

300 ha. Det är ett modernt

biologiskt jordbruk med

tyngdpunkt på vallfröodling.

Lyssna på en intervju med

Johannes och hans val av

jordbruk i Landet Podcast. 

bottom of page