top of page

Godset

Sinclairsholm är ett gammalt gods

där det idag driver jord- och skogsbruk,

samt julgransproduktion.

Arealen är ca 950 ha bestående av

300 ha åker, 600 ha produktiv skog,

16 ha julgranar och 34 ha övrigt.
 

2004 startade maskinverksamheten

Sinclairsholm Maskin, som erbjuder

slitdelar av högsta kvalitet till i första

hand jordbrukare. Utvecklingen har

varit och är mycket positiv.
 

Sinclairsholm ägs idag till 50% av

Johan & Inger Barnekow och till

50% av Johannes Barnekow.

Historia

Invid Almaån i Göinge, Gumlösa

socken och Hässleholms kommun

ligger Sinclairsholms gods.

Genom tre byten och köp 1613, 1614

och 1620 förvärvade länsmannen på

Landskrona slott danska riksrådet

och riddaren Anders Sinclair

Gumlösa, Sörby, Norra Sandby och

halva Kviinge socken och skapade

då en egendom som gavs

namnet Sinclairsholm.

1643 såldes godset till Joakim Beck till Torup, men måste i sin tur efter sju år sälja det, ruinerad av de många industriella anläggningar han grundade i Skåne. Ny ägare blev Jörgen Marsvin till Restrup, men densamme sålde i sin tur när Skåne blivit svenskt till Landshövdingen i Kristianstad och Blekinge län Håkan Skytte 1667.
 

Inom familjen Skytte fanns godset till 1823 då det såldes till Friherre Fredrik Gyllenkrook och dagens ägare Johan Barnekow är sjätte generationen och tillsammans med sonen Johannes Barnekow som är sjunde generationen.

Den av Sinclair uppförda gården förstördes under danska kriget 1709–10 då general Reventlow en tid hade sitt högkvarter på gården. Major Karl Henrik Skytte lät 1734 uppföra en ny huvudbyggnad på den gamla grunden och därtill två separata flyglar. Det är detta hus Linné beskriver på sin skånska resa 1749. Huvudbyggnaden drabbas av brand 1788 och byggs upp av timmer som skänkts av Gustav III från kronoskogarna i norra Skåne. Det blir ett timrat envåningshus som reveterats och taket är brutet. 1820 byggs en frontespis och på 1860-talet byggs huset om i fransk chateaustil. 1956 byggde Carl Barnekow om huset efter de ursprungliga ritningarna men behöll det franska taket. Ekonomibyggnaderna som finns idag är från 1860-talet.

Gumlösa kyrka

Långt före Anders Sinclairs tid hade

herremän bott i den vänliga Almaåns

dalgång. Ännu längre tillbaka i tiden

skymtar gestalten av en man, Trugot

Ketilson, som genom sin gärning

framstår som en av sin tids stormän.

Det var han som i slutet av 1100–talet

lät bygga den märkliga Gumlösa kyrka.

 

Nordens äldsta daterade

tegelbyggnad och som idag ser

likadan ut som när den invigdes

1192.

Guidade turer för allmänheten har

hållits i över 35 år av Johan Barnekow.


Guidning av privata grupper kan

bokas direkt med Johan Barnekow

på tel. 0708 65 64 97


Hjärtligt välkomna!

+1GuidadTur.jpg

Guidade turer

bottom of page