top of page
++SINCLAIRSHOLM.jpg

Ett modernt jordbruksföretag med

historiska anor från 1600-talet

Gårdsarealen är ca 950 ha bestående
av 300 ha åker och 600 ha produktiv
skogsmark med fördelning 50/50
löv-barr skog. Stor del av lövskogen
består av ek av mycket hög kvalité.

 

Modernt biologiskt jordbruk med
tyngdpunkt på vallfröodling.

Vi förädlar godsets ek, samt
legosågning till både privata

kunder och till företag så som
kommuner och arkitektkontor.

Målet är att gynna den naturligt
föryngrade eken och förädla denna
råvara att avkastningen är likvärdig
med barrskogen.

klöverfält.JPG

SINCLAIRSHOLM  KLÖver

bottom of page