Odla sparris

Krav på jord och läge

Sparris går att odla på växlande jordtyper, lite sten är inget hinder. Viktigare är väldrenerat, ej för styv jord, varmt läge och vindskyddat. Sparris föredrar ett högt pH 7-7,5. Sparrisplantan är mycket härdig, men de gröna skotten på våren kan skadas av frosten.

Sortval

Äldre sorter ger både han- och honplantor. Hanplantor anses väsentligt högre avkastning. Därför har de enkönade F1-sorterna tagits fram och ger enbart hanplantor. Vanligt förekommande sorter är Franklim, Bachlim och Theielim.

Etableringen av plantor för odling av vit eller grön sparris är samma.

Plantuppdragning

Från frö: Så ej direkt på odlingsplatsen. Blötlägg fröet ca 12 tim och dra fram dem i växthus eller dylik miljö. Efter ca 3 mån har du en spirande ”julgran”. Denna sättes ut på odlingsplatsen. Från planta: Sätts ut direkt på odlingsplats. Plantavstånd 30 cm och radavstånd 120 cm. Sparrisplantorna planteras i en ca 10 cm djup fåra, för de 1-åriga plantorna är det viktigt att rötterna sprids ut. Allteftersom plantorna växer till sig fyller man igen fåran. Gödning

Sparris vill ha mycket gödning Kväve (N) 175 kg, fosfor (P) 15 kg och kalium (K) 150 kg per hektar. Detta kan med fördel ges med ett fullgödsel NPK delad giva april och juli med 4 kg NPK/100m2 var gång.
  • 1
  • 1
  • 1

Skörd

År 1: Planteringsåret, plantorna växer, håll efter ogräset så det ej hämmar tillväxten.
År 2: Plantorna fortsätter växa och skotten blir tjockare.
År 3: Skörda ca 2 veckor låt sedan sparrisen gå upp och växa till ytterliggare.
År 4: grön sparris börjar skörda när den kommer med vårvärmen och avsluta runt midsommar. Ifall vit sparris önskas kräver den mörker det är nu man gör valet. Klassiskt är att man lägger sandblandad jord på plantorna i en list ca 50 cm hög. När knoppen kommer sticks sparrisen under jord. Enklare är att odla under svart plast eller att sätt en spann över plantan. Obs! Tjock plast som ej släpper igenom ljus.
Skörden sker för hand och bryts så man får en ca 20 cm stängel. Sparris är en levande grönsak, sätts den i vatten fortsätter den att växa. Den går bra att lagra, men då i kyla och mörker och håller utmärkt över en vecka.

Höst & vinter

Den vissna sparrisblasten tas nu bort. Rotstocken ligger nu och vilar i marken och klarar en sträng vinter utmärkt.

Sinclairsholm   |   288 90 Vinslöv   |   0451-33015   |   johan@sinclairsholm.se