Skog

Till gården hör 600 ha produktiv skogsmark med fördelning 50/50 löv – barr.
Stor del av lövskogen består av ek av mycket hög kvalité. Eken finns i alla åldrar och sköts som produktionsskog.

Målet är att gynna den naturligt föryngrade eken och förädla denna råvara (se sågverk) att avkastningen är likvärdig med barrskogen.

Sinclairsholm   |   288 90 Vinslöv   |   0451-33015   |   johan@sinclairsholm.se