Jordbruket

Jordbruket bedrivs konventionellt. Jordarten är mullrika mojordar som är lättbrukade, men ej högavkastande. Tyngdpunkt i odlingen är utsädesodling av potatis, klöver och timotej, samt konservärter.

Jordbruket drivs i egen regi av Johannes Barnekow, som kan nås på mob. 0708-138350

Sinclairsholm   |   288 90 Vinslöv   |   0451-33015   |   johan@sinclairsholm.se